Fem tildelinger fra legatet i høst

Hele fem søkere fikk tildelt midler fra legatet nå i høst! Vi håper pengene bidrar til "ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag - og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere", slik det er formulert i legatets vedtekter.
Ellers minner vi om Anett Lekene søndag 18. oktober kl. 13 på Fana Stadion. Inntektene fra arrangementet går til legatet, slik at vi også i fremtiden har midler å dele ut. Velkommen!

Velkommen til Anett-lekene 2015

Velkommen til Anett-lekene 2015. Søndag 18. oktober kl. 13 - 15 på Fana Stadion. Det blir ballkast, løp og lengde for de minste med diplom og premier. Inntektene går til Anett Andersens Legat. Velkommen!

IMG_4044_1024