Fem tildelinger fra legatet i høst

Hele fem søkere fikk tildelt midler fra legatet nå i høst! Vi håper pengene bidrar til "ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag - og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere", slik det er formulert i legatets vedtekter.
Ellers minner vi om Anett Lekene søndag 18. oktober kl. 13 på Fana Stadion. Inntektene fra arrangementet går til legatet, slik at vi også i fremtiden har midler å dele ut. Velkommen!