2013 0930 Bilde Anett

Legatets formål er å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

Søknadsfrist: 15. mars og 15.september
(Legeattest med bekreftelse på at søker tilfredsstiller søknadskrav vedlegges)

Tildeling av støtte: 23. april og 23. oktober


Last ned søknadskjema her
Last ned vedtektene her
Last ned plakat her